!!!

Уважаеми клиенти,
Във връзка с епидемичната обстановка обявена в страната и преустановяване на работата на гишетата на АГКК,
Ви уведомяваме, че фирма "Геопрециз Инженеринг" ООД продължава да извършва всички услуги във връзка с издаване на скици за територията на цялата страна.

За подробности за начина на извършване на услугите, може да се свържете с техническия директор на фирмата на тел. 0898 56 23 19 - инж. Димитър Благоев.

Бъдете здрави!

"Геопрециз Инженеринг" ООД извършва всички услуги, предоставяни на гишетата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а именно:

  • Издаване на скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територия за цялата страна
  • Издаване на скици на сгради за цялата страна
  • Издаване на схеми на самостоятелни обекти за цялата страна
  • Изменение на кадастралния регистър и вписване на собственост