!!!

Уважаеми клиенти,
Във връзка с извънредното положение обявено в страната и преустановяване на работата на гишетата на АГКК,
Ви уведомяваме, че фирма "Геопрециз Инженеринг" ООД продължава да извършва всички услуги във връзка издаване на скици за територията на цялата страна.

За подробности за начина на извършване на услугите, може да се свържете с техническия директор на фирмата на тел. 0898 56 23 19 - инж. Димитър Благоев.

Бъдете здрави!

"Геопрециз Инженеринг" ООД извършва всички услуги, предоставяни на гишетата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а именно:

  • Издаване на скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територия за цялата страна
  • Издаване на скици на сгради за цялата страна
  • Издаване на схеми на самостоятелни обекти за цялата страна
  • Изменение на кадастралния регистър и вписване на собственост