ИНЖЕНЕР ГЕОДЕЗИСТ

Позицията включва:

 • Извършване на основни геодезически измервания;
 • Изчисляване на координати на геодезически точки;
 • Изработване на геодезически снимки;
 • Изработване на карти и картографски произведения;
 • Извършване на дейности по кадастъра;
 • Извършване на трасировъчни работи и контрол на строителни обекти;
 • Извършване на екзекутивни измервания;
 • Извършване на проектантски дейности – ПУП, ПР, вертикална планировка, трасировъчен план, картограма на земните маси, проектиране на улици, изготвяне количествено стойностни сметки, и др.

 

Кандидатът следва да притежава:

 • Висше техническо образование – Геодезическа специалност;
 • Умения за работа с измервателна техника;
 • Умения за работа с продуктите на Microsoft Office пакет, както и унения за работа с CAD програми и софтуер за обработка на измервания (АutoCAD, CIVIL, MKAD, Tplan).

 

Предимство имат кандидати с:

 • Предишен опит на подобна позиция;
 • Проектантска правоспособност;
 • Английски език;
 • Шофьорска книжка кат. B - активен шофьор.

 

Компанията предлага:

 • Трудов договор на пълен работен ден с пълен пакет осигуровки;
 • Заплащане, съобразено с уменията и опита на кандидата;
 • Възможност за работа от разстояние (home office).

 

Очакваме Вашата актуална автобиография на имейл geoprecis@abv.bg.

Само одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от Вас данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Геопрециз Инженеринг кариери