Геодезическо заснемане и извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за обект: „ГИС Костенец”, Линеен кран „Богданлия” и възел за измерване, ГРС „Казичане и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод и съоръжения към тях.
Кадастрално заснемане за Удостоверения по чл. 52 за обекти на Глобул: Базови станции, находящи се в с. Долна Диканя; к.к. Златни пясъци - хотел Мак, к.к. Чайка – хотел Никея; с. Сопот; с. Студена; гр. Вълчи дол; с. Рударци.
Геодезическо заснемане и извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за обект: „Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
Проектиране и изграждане на укрепително съоръжение на газопроводно отклонение за АГРС Монтана при пресичането на р. Шугавица до с. Крапчене. Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения
Укрепителни съоръжения около въздушен преход на газопровода на р. Въртешница, община Криводол, обл. Враца. Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения
Преносима система – северен и южен клон. Подобект: Станция за очистване на газопровода – “Могила“- реконструкция
Укрепителни съоръжения по полосата /в границите на учредение сервитут/ на транзитен газопровод за Гърция и Македония от КС „Ихтиман” до гр. Дупница. Кадастрално заснемане след изграждане на укрепителните съоръжения
Транзитен газопровод за Гърция, Македония и Югославия, Станция за катодна защита “Панаретовци” – ел. захранване и монтаж на два броя анодни заземителни устройства