Прецизни геодезически измервания за определяне на деформации в района на Мировското солно находищ – гр. Провадия, община Провадия, област Варна - всяка година
Прецизни геодезически измервания за определяне на деформациите на ЖП линията София – Варна, в участъка на „ПРОВАДСОЛ”АД - 2 пъти годишно
Определяне на локалните деформации посредством прецизни геодезически измервания в района на Мерсинското солно находище – гр. Мерсин, Р. Турция - по два цикъла на година
Геодезически измервания за установяване отклонения на релсови пътища на кранове, находящи се на територията на „ПРОВАДСОЛ”АД – гр. Провадия
Прецизни геодезически измервания за определяне на пространствени деформации на административната сграда на “СОЛВЕЙ СОДИ”АД – гр. Девня
Прецизно измерване и изравнение на постоянната геодезична мрежа на язовирна стена на обект ХВ „Цанков камък”
Ремонт и контролни геодезически измервания на опорната геодезична мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и реализация на мониторинг за установяване на пространствени деформации на двоен канал за техническо водоснабдяване, съоръжения на БПС и допълнителен канал за техническо водоснабдяване
Геодезически измервания за определяне на деформациите на сградите, фундаментите на газотурбокомпресорните агрегати и други съоръжения на: Компресорни станции на “Булгаргаз” ЕАД:
- КС “Кардам”
- КС “Странджа”
- КС “Провадия”
Ежегодни GPS измервания и анализ на резултатите от тях на свлачищни процеси в районите на:
- с. Орсоя
- с. Горни Цибър
- с. Сомовит
- кв. Лисец и кв. Бакойци, гр. Габрово
- гр. Лом
- гр. Кнежа
- гр. Оряхово
- гр. Свищов
- гр. Тутракан