За Геопрециз Инженеринг

Фирмата е регистрирана през 1990 г. като К.Ф. "Геопрециз". През 1994 г. е пререгистрирана като "Геопрециз Инженеринг" ООД.

През годините постепенно се утвърждава като водеща сред геодезическите фирми, не само заради голямото разнообразие от геодезически услуги, които предлага, но и заради отговорността, с която се отнася към всеки проект.

Геопрециз Инженеринг има богат опит в сферата на геодезията – кадастър, регулация, земеразделяне, трасиране, изследване на деформации, проектиране, анализи, проучвания, създаване на цифрови модели, база данни и други.

Гордее се с високо квалифицирания си екип и богат технически опит.

Специалисти от фирмата са изработили "Инструкция за определяне на координатите на точки с помощта на Глобалната Позиционираща Система".

Екипът от професионалисти разполага със солидни познания и умения, благодарение на които Вашият проект ще бъде в ръцете на сигурен и надежден партньор.

Основни дейности на фирмата

  • Издаване на скица
  • Поддръжка на кадастрални карти
  • Изследване на пространствени деформации на съоръжения, сгради, терен
  • Изграждане на геодезически мрежи с всякакво предназначение
  • Изготвяне на подробни устройствени планове
  • Геодезически работи при проектиране

Вижте всички услуги

Next Previous Референции

Като Ваш доверен партньор във всеки проект, наша отговорност е да споделим професионалния си опит, знания и умения, за да получите качествената услуга и обслужване, от които имате нужда.

Клиенти и партньори

геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги
геодезически услуги