"Геопрециз Инженеринг" ООД извършва всички услуги, предоставяни на гишетата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а именно:

  • Издаване на скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територия за цялата страна
  • Издаване на скици на сгради за цялата страна
  • Издаване на схеми на самостоятелни обекти за цялата страна
  • Изменение на кадастралния регистър и вписване на собственост